Thời Trang unisex tạo sự khác biệt

BẠN ĐANG TÌM KIẾM

THỜI TRANG UNISEX

Thời trang Unisex tạo nét độc đáo khi không phân biệt giới tính, mang đến sự tự do và cá nhân hóa phong cách, thể hiện sự đa dạng và tiên phong trong xu hướng thời trang.

XEM NGAY LỰA CHỌN STYLE
Thời Trang unisex tạo sự khác biệt desktop
section-shape săn ngay phong cách thời trang unisex
hơn 500 khách hàng rating sản phẩm
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
-13%
Trắng ĐenTrắng Đen
Xanh BeXanh Be
Original price was: 199.000₫.Current price is: 174.000₫.
-34%
ĐenĐen
HồngHồng
XámXám
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-30%
ĐenĐen
Màu BeMàu Be
NâuNâu
TrắngTrắng
Xanh láXanh lá
Original price was: 220.000₫.Current price is: 155.000₫.
-36%
ĐenĐen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 179.000₫.
-38%
ĐenĐen
Original price was: 160.000₫.Current price is: 99.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-30%
ĐenĐen
Màu BeMàu Be
NâuNâu
TrắngTrắng
Xanh láXanh lá
Original price was: 220.000₫.Current price is: 155.000₫.
-36%
ĐenĐen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 179.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
HồngHồng
XámXám
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-30%
ĐenĐen
Màu BeMàu Be
NâuNâu
TrắngTrắng
Xanh láXanh lá
Original price was: 220.000₫.Current price is: 155.000₫.
-36%
ĐenĐen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 179.000₫.
-38%
ĐenĐen
Original price was: 160.000₫.Current price is: 99.000₫.

Danh mục áo

Xem thêm

-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
HồngHồng
XámXám
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
-36%
ĐenĐen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 179.000₫.
-38%
ĐenĐen
Original price was: 160.000₫.Current price is: 99.000₫.
-13%
Trắng ĐenTrắng Đen
Xanh BeXanh Be
Original price was: 199.000₫.Current price is: 174.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.

Danh mục khoác

Xem thêm

-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
HồngHồng
XámXám
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
-36%
ĐenĐen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 179.000₫.
-38%
ĐenĐen
Original price was: 160.000₫.Current price is: 99.000₫.
-13%
Trắng ĐenTrắng Đen
Xanh BeXanh Be
Original price was: 199.000₫.Current price is: 174.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-47%
Xám ĐenXám Đen
Original price was: 280.000₫.Current price is: 149.000₫.
N&T Clothes sale 10 10jpg
N&T Clothes sale 9 9

Danh mục QUẦN

-19%
HồngHồng
TrắngTrắng
Original price was: 99.000₫.Current price is: 80.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-19%
HồngHồng
TrắngTrắng
Original price was: 99.000₫.Current price is: 80.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-19%
HồngHồng
TrắngTrắng
Original price was: 99.000₫.Current price is: 80.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.
-19%
HồngHồng
TrắngTrắng
Original price was: 99.000₫.Current price is: 80.000₫.
-23%
Màu BeMàu Be
Xanh láXanh lá
Original price was: 239.000₫.Current price is: 185.000₫.
-20%
TrắngTrắng
XámXám
Original price was: 199.000₫.Current price is: 159.000₫.
-29%
ĐenĐen
Xanh láXanh lá
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-29%
ĐenĐen
Original price was: 210.000₫.Current price is: 149.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-34%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 150.000₫.Current price is: 99.000₫.
-29%
ĐenĐen
TrắngTrắng
Original price was: 140.000₫.Current price is: 99.000₫.

VỀ CHÚNG TÔI

N&T CLOTHES- CỬA HÀNG THỜI TRANG UNISEX NAM NỮ GIÁ RẺ

N&T Clothes – Cửa hàng thời trang Unisex đa dạng sản phẩm và phong cách. Khám phá bộ sưu tập thời trang độc đáo, từ áo phông, áo khoác, đến quần jeans và phụ kiện. Chúng tôi mang đến cho bạn những thiết kế thời trang phù hợp với mọi cá nhân và phong cách. Đặt hàng ngay để trải nghiệm mua sắm thú vị và thời trang tuyệt vời tại N&T Clothes.
Liên Hệ Đặt Hàng
  • Thời trang Unisex cung cấp sự đa dạng về sản phẩm.
  •  Thời trang Unisex Phù hợp với mọi giới tính.
  •  Đồ Unisex thể hiện được phong cách của mọi cá nhân.
  •  Phong cách Unisex phù hợp với xu hướng thời trang.
feedback-khach-hang-ntclothes-mobile
đội ngũ N&T Clothes 2
N&T Clothes vận chuyển toàn quốc bằng phương tiện máy bay
N&T Clothes vận chuyển các đơn hàng qua các tỉnh lẻ bằng Xe bán tải

Tinh thần phục vụ khách hàng của N&T Clothes

Tinh thần phục vụ khách hàng của N&T Clothes

Bản sắc của N&T Clothes

N&T Clothes – Nét đặc trưng của tự do và phong cách Unisex. Với đội ngũ trẻ tuổi, đam mê thời trang và nhiệt huyết, chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng, phù hợp cho cả Nam và Nữ. Tự hào lan tỏa phong cách tự do, chúng tôi xây dựng N&T Clothes như một biểu tượng thời trang Unisex, đồng hành cùng bạn trên hành trình thể hiện bản sắc riêng của mình.

Cam kết của N&T Clothes

Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm, mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách chuyên nghiệp. Hãy tin tưởng và cho chúng tôi 1 cơ hổi để phục vụ bạn, luôn cố gắn sẵn sàng vượt qua mong đợi của khách hàng và mang đến sự hài lòng tuyệt đối ????.

Sản phẩm đa dạng

Sản phẩm N&T Clothes đa dạng sẽ mang đến khách hàng những sản phẩm độc đáo, đầy phong cách, tạo dấu ấn riêng riêng trong từng sản phẩm. Với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và sự sáng tạo không ngừng nghĩ, chúng tôi sẽ in sâu vào tâm trí của mọi người, để phong cách thời trang Unisex trở thành điểm nhấn đặc biệt trong cuộc sống và phong cách của bạn.

Tinh thần phục vụ

Chu đáo và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. N&T Clothes luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu cá nhân, tạo ra trải nghiệm mua sắm thoải mái, vui vẻ. Với chúng tôi, khách hàng là nguồn cảm hứng không ngừng, và sự hài lòng của họ là động lực để chúng tôi phát triển và cung cấp những sản phẩm tốt nhất.

THAY ĐỔI PHONG CÁCH, TỎA SÁNG VỚI THỜI TRANG UNISEX CỦA CHÚNG TÔI!

Cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sau khi mua hàng từ N&T Clothes

Chăm sóc khách hàng

N&T Clothes – Chăm sóc khách hàng bằng cả con tim, vì bạn là trọng tâm!

N&T Clothes chăm sóc khách hàng 24-7

Tư vấn miễn phí 100%

N&T Clothes – Tư vấn miễn phí 100%, vì sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu!

Tư vấn miễn phí 100%

N&T Clothes – Coupon giảm giá hàng tháng, tiết kiệm chi phí và thỏa mãn sự mua sắm của bạn!

N&T Clothes hỗ trợ đổi trả hoàn tiền cho khách hàng

Đổi trả miễn phí

N&T Clothes – Hoàn trả 100% tiền, đảm bảo sự hài lòng khi mua sắm với chúng tôi!

Bảo mật tuyệt đối

N&T Clothes – Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng, sự tin tưởng được đặt lên hàng đầu!

Chăm sóc khách hàng

N&T Clothes – Chăm sóc khách hàng bằng cả con tim, vì bạn là trọng tâm!

N&T Clothes chăm sóc khách hàng 24-7

Tư vấn miễn phí 100%

N&T Clothes – Tư vấn miễn phí 100%, vì sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu!

Tư vấn miễn phí 100%

N&T Clothes – Coupon giảm giá hàng tháng, tiết kiệm chi phí và thỏa mãn sự mua sắm của bạn!

N&T Clothes hỗ trợ đổi trả hoàn tiền cho khách hàng

Đổi trả miễn phí

N&T Clothes – Hoàn trả 100% tiền, đảm bảo sự hài lòng khi mua sắm với chúng tôi!

Bảo mật tuyệt đối

N&T Clothes – Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng, sự tin tưởng được đặt lên hàng đầu!

LẮNG NGHE Ý KIẾN

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ N&T CLOTHES

” ????dịch vụ chăm sóc khách hàng quá xuất sắc, nhân viên hỗ trợ tư vấn nhiệt tình. Hàng nếu nhận, không ưng có thể đổi trả lại shop hỗ trợ hết”

khach-hang-danh-gia-1

Thành Thiên

Sinh Viên

” Đội ngũ N&T Clothes mặc dù cửa hàng còn non trẻ nhưng các bạn trẻ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Tôi rất hài lòng với sản phẩm mà các bạn đem lại cũng như khâu chăm sóc khách hàng 5⭐.””

khach-hang-danh-gia-2

Xuân Thiện

Sinh viên cơ khí năm 2

” Trời ơi! các bạn nhân viên ở đây tư vấn rất nhiệt tình dễ thương xỉu. Mình mua về để tặng cho mấy đứa em ở nhà, tụi nó khen áo đẹp quá trời. Sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới.”

Phương Linh

Sinh viên

BÀI VIẾT CHIA SẺ BẠN ĐỌC

mẹo vặt – tin tức thời trang

Những bài viết, cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi và những kiến thức chuyên môn được chúng tôi chia sẻ tới bạn đọc.

Những bài viết, cập nhật thông tin mới nhất về chúng tôi và những kiến thức chuyên môn được chúng tôi chia sẻ tới bạn đọc.

MUA SẮM ĐỒ THỜI TRANG UNISEX TẠI CỬA HÀNG N&T CLOTHES

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MUA SẮM TẠI CỬA HÀNG

Thời trang Unisex là gì? Liệu phong cách Unisex có bị lỗi thời?

Thời trang Unisex là phong cách thời trang không phân biệt giới tính, dành cho cả nam và nữ. Với sự kết hợp tài tình giữa các đặc điểm của trang phục dành cho nam và nữ, thời trang Unisex mang đến sự thoải mái và tự tin cho người mặc.Phong cách Unisex chắc chắn không bị lỗi thời vì nó là một xu hướng thời trang mang tính tiên tiến và phù hợp với tâm lý hiện đại của con người. Hiện nay, Thời trang Unisex đã được ưa chuộng rộng rãi trên toàn thế giới và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm thông tin về Thời trang Unisex hay Phong cách Unisex, hãy đến với chúng tôi – N&T Clothes là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Hình thức thanh toán khi mua hàng trên website như thế nào?

Khi mua sản phẩm trên website N&T Clothes cửa hàng hỗ trợ cho khách hàng có các phương thức thanh toán như sau:

  • Phương thức thanh toán khi giao hàng (COD), giúp khách hàng yên tâm kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
  • Thanh toán MoMo: phương thức thanh toán nhanh chóng và an toàn dành cho bạn
  • Chuyển khoản ngân hàng: N&T Clothes sẽ cung cấp số tài khoản chính chủ, bạn có thể chuyển số tiền mua hàng vào tài khoản này thông qua các dịch dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

*Lưu ý: Các hình thức thanh toán Online đều được hệ thống kiểm duyệt tự động và được nhân viên kiểm soát chặt chẽ. Nếu quý khách hàng có câu hỏi thắc mắc thêm có thể liên hệ qua Fanpage, Zalo hoặc gọi điện đến đầu số 0374.2157.21 để được giải đáp thắc mắc.

Khách hàng có thể mua sản phẩm N&T Clothes trên nền tảng nào khác không?

N&T Clothes không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm trên website chính thức của chúng tôi, mà còn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu như ShopeeTiktok Shop.Chúng tôi hiểu rằng việc cửa hàng N&T Clothes xuất hiện trên các nền tảng khác sẽ giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn thông qua các nền tảng mua sắm phổ biến này.

N&T Clothes hỗ trợ giải đáp các thắc mắc câu hỏi của khách hàng